Giften ANBI-instelling

Vuurkracht is onderdeel van Stichting Travers Welzijn. Travers Welzijn is aangemerkt als een ANBI-instelling. Dit maakt het mogelijk dat zowel een particulier als een ondernemer de giften aan Travers Welzijn, onder voorwaarden, mag aftrekken in zijn aangifte. 

In de aangifte Inkomstenbelasting
Doet u een gift aan Travers Welzijn als zijnde particulier of ondernemer in de sfeer van de Inkomstenbelasting (zzp-er, eenmanszaak of vennootschap onder firma)? Dan kunt u deze giften in uw aangifte Inkomstenbelasting in aftrek nemen onder de volgende voorwaarden. 

Doet u een gewone/éénmalige gift dan geldt er voor al uw gewone/éénmalige giften tezamen een drempelbedrag. Dit betreft 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60 en een maximum van 10% van het drempelinkomen. 

In het geval u periodiek giften doet aan Travers Welzijn, zijn de giften volledig aftrekbaar.  Voorwaarde om een gift als periodiek te kunnen aanmerken geldt dat de gift vastgelegd dient te worden in een notariële akte of schriftelijke overeenkomst waarin in ieder geval een jaarlijkse gift wordt geregistreerd voor minimaal vijf jaar. 

In de aangifte Vennootschapsbelasting
Doet u een gift aan Travers Welzijn als zijnde ondernemer in de Vennootschapsbelasting? Dan kunt u deze giften in uw aangifte Vennootschapsbelasting in aftrek nemen met een maximum van 50% van de jaarwinst tot maximaal € 100.000.

De van Travers Welzijn, bij de Belastingdienst geregistreerde, ANBI-gegevens zijn: