Het proces van Vuurkracht

28 februari gaan we beginnen aan ons programma. Een nieuwe stap van Vuurkracht. Het is een proces waar ik je graag even in meeneem.

Een jaar geleden ben ik gestart met het organiseren van een vuuravond voor mannen. Locatie wijkboerderij de Klooienberg. Materialen hiervoor werden gesponsord door een gemeentelijk fonds ‘Premie op Actie’. In januari 2018 ging ik samen, met de eerste jongere Danny en mijn zwager Lieuwe, hout halen bij Binthout. In de weken van de voorbereiding hielpen ook andere jongeren mee. Dit is het begin van het ontstaan van een groep. We kwamen donderdagmiddagen bij elkaar, gingen buiten activiteiten voorbereiden en deelden met elkaar het leven. Zo ontstond er een groep van vier jongeren. Samen hebben wij zo verschillende vuuravonden georganiseerd.

Om dit verder te ontwikkelen heb ik een aanvraag gedaan bij het TraversFonds, een intern fonds voor medewerkers van Travers Welzijn, dit werd goed gekeurd. Hierdoor kreeg ik de kans verder te pionieren.

Het eerste plaatje dat ik geschetst had was een sociale onderneming. Een organisatie die outdoor activiteiten aanbied voor groepen, waar dakloze jongeren medewerkers zijn. Samen met de jongeren hebben wij activiteiten bedacht, uitgewerkt en georganiseerd voor kinderen van Kinderopvang Doomijn. Tegen de zomer werd duidelijk dat de jongeren andere wegen kozen. De ene jongere kreeg werk, de andere een woning en ging naar school en weer een andere kreeg persoonlijke problemen. Zo vlogen de jongeren uit. en een andere kreeg persoonlijke problemen. Het was tijd om een andere koers te varen.

In deze periode kwam Jeffrey bij Vuurkracht. Een vrijwilliger, die gedreven is om iets te willen betekenen voor jongeren. Specifiek voor jongeren die het wat lastiger hebben gehad. Hij spreekt vanuit ervaring en vindt zo een makkelijke aansluiting bij de jongeren.

Hoe dan verder? We konden de stekker eruit trekken. Maar we kregen ook terug van de jongeren dat ze Vuurkracht als een fijne plek ervaarden. Een plek waar ze zichzelf leerden kennen, zichzelf konden zijn, gezien werden, gesteund werden en ook nieuwe vaardigheden leerden. Precies wat wij voor ogen hadden met Vuurkracht.

Als ik het niet meer weet en durft los te laten, dan kan er weer wat nieuws ontstaan. Dat is wat er gebeurde. Het afgelopen jaar hebben we veel thema’s met de jongeren besproken. We hebben het gehad over ontspanning, afscheid nemen, kwetsbaar zijn, levensverhalen vertellen en de toekomst. Allerlei werkvormen hebben we ontwikkeld, die prima passen in een programma. Zo is het 12 weken durend programma van Vuurkracht ontwikkeld. Wij geloven dat dit iets goeds is voor jongeren. Een belangrijke aanvulling op bijvoorbeeld dagbesteding, het gaat over de persoonlijke ontwikkeling op een uitdagende manier vorm gegeven.
Wij willen Beursvloer Zwolle bedanken die ons in contact hebben gebracht met Beeldprikkels. Met passie en plezier hebben zij onze huisstijl ontwikkeld, wij kunnen hen zeker aanbevelen. Robert van 2Function heeft deze prachtige website gemaakt, bedankt.

Het is tijd om erop uit te gaan. De jongeren enthousiast te maken zodat we vanaf 28 februari met een groep van 6-8 jongeren kunnen starten aan ons nieuwe programma.

Uiteindelijk is het niet alleen een reis van jongeren, maar net zo goed mijn eigen persoonlijke reis.

 

Deze blog is geschreven door Arend Jan.