Programma Vuurkracht

Jongerenwerk, maar dan anders!

We doen jongerenwerk, maar met een afwijkende aanpak. Door in groepsverband onder andere hout te hakken, vuur te maken en kano te varen, dagen we jongeren uit. Om zichzelf te durven zijn én om een persoonlijk doel te halen.

Vuurkracht in de praktijk

Hoe werkt Vuurkracht?

kompasDe 12 donderdagmiddagen zijn een palet van allerlei verschillende activiteiten. Elke week staat er een thema centraal. We praten met elkaar over het thema en gaan daarna hier praktisch mee aan de slag.

Bijvoorbeeld het thema kennismaking. Voor veel jongeren (en volwassenen) is dit een spannend thema. Ze krijgen hier vaak mee te maken en daarom geven wij uitleg over waarom dat spannend is en wat er op dat moment bij jezelf gebeurd. Daarna gaan we praktisch met elkaar kennismaken. Hoe? Door middel van een uitdagende buitenactiviteit. Aan het eind praten we na hoe het voor iedereen is geweest.

Wil je graag meedoen aan Vuurkracht, of ken je iemand waar dit iets voor is? Gebruik onderstaande knop voor meer info over de aanmelding en het aanmeldingsformulier.

12 Weken Vuurkracht

Weekthema Doel
1. Kennismaking 1 Contact met jezelf en de ander
2. Kennismaking 2 Jezelf laten zien
3. Je levensverhaal Zicht op je eigen levenslijn
4. Samenleven Iets doen voor de ander
5. Ontspanning Hoe ontspan je en samen ontspannen
6. Samenwerken 1 Oefenen in samenwerken / rol
7. Samenwerken 2 Uitvoering van taken
8. Grenzen 1 Bewustwording van grenzen
9. Grenzen 2 Kracht & Kwetsbaarheid
10. Toekomst 1 Visualiseren van je toekomst
11. Toekomst 2 Talent ontdekken & Elkaar versterken/bemoedigen
12. Afsluiting Presenteren en afscheid nemen & Jezelf laten zien

Vuurkracht heeft effect!

Het programma van Vuurkracht loopt sinds begin 2018. Op basis van de ervaringen sinds die tijd weten we dat Vuurkracht tot mooie resultaten leidt! De belangrijkste effecten op een rij.

  • Jongeren ervaren Vuurkracht als een veilige plek waar ze even weg zijn van hun problemen.
  • Jongeren ervaren Vuurkracht als een plek waar zichzelf leren kennen.
  • Jongeren ervaren Vuurkracht als een plek waar ze gezien worden.
  • Jongeren ervaren Vuurkracht als een plek waar ze kunnen leren.
  • Jongeren geven elkaar steun in een periode waar ze het allemaal lastig hebben.
  • Jongeren hebben inzicht gekregen in gedragspatronen.
  • Jongeren leren elkaar feedback te geven en zelf ook te ontvangen.
  • Jongeren beginnen steeds meer te ervaren dat Vuurkracht iets is van hen gezamenlijk.