Voor professionals

Het hoe en wat van Vuurkracht
Van je hoofd naar je hart

Van je hoofd naar je hart

Wat is Vuurkracht? 

De druk op jongeren wordt steeds groter. Zelf geven jongeren aan dat dit komt door de behoefte perfect te willen zijn, onzekerheid, teveel keuzes maar ook ‘de druk op werk/stage is hoog, want voor mij tien anderen’. In de GGZ zullen hulpverleners mogelijk meer te maken krijgen met problemen rond Fear of Failure of Fear of Missing Out. Jongeren raken letterlijk opgebrand. Ze ervaren problemen op allerlei levensgebieden zoals relaties, werk, financiën of wonen. En ondanks dat de omgeving bijdraagt aan deze druk, is het veranderen van de maatschappij niet de oplossing. Want als jongeren weten wie ze zijn, lukt het hen ook beter staande te blijven in een veranderende maatschappij.

Daarom is Vuurkracht erop gericht om ervaringen te creëren van je hoofd naar je hart. Wij richten ons op jongeren van 17 tot 25 jaar die belemmeringen in hun leven ervaren en bieden hen een veilige omgeving. Een omgeving waar ze zich gezien voelen en uitgedaagd worden om hun doel te bereiken. We lossen hun problemen niet op, maar lopen een stukje met ze mee en geven de jongeren handvatten zodat ze er zelf mee aan de slag kunnen. Dat doen we door buiten aan de slag te gaan met ervaringsgerichte oefeningen die de jongeren zelfinzicht geven. Van houthakken tot kajakken en van vuur maken tot kickboksen.

 

Ons verlangen

Een samenleving waar jongeren contact leren maken met zichzelf én de mensen om zich heen. Dat klinkt, vinden wij, als een hele mooie samenleving. Door jongeren aandacht te geven, te confronteren met zichzelf en ze te laten experimenteren met nieuw gedrag, hopen we ze weer vertrouwen te kunnen geven. Vertrouwen in en liefde voor zichzelf, waardoor er van binnenuit contact ontstaat met de ander.

Wij sluiten aan op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. We werken met een groepsgerichte aanpak en bieden daarmee een collectieve voorziening. Zo willen we eraan bijdragen dat jongeren niet in dure zorg terecht komen, maar met zichzelf aan de slag kunnen binnen het voorveld.